Tietosuojaseloste
Lokakuu 2020

REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Paulina Xenia Wellness
Y-tunnus: 2551974-9
Sähköposti: hello (at) paulinaxenia.com

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Nimi: Paulina Xenia Wellness
Yhteystiedot: hello (at) paulinaxenia.com

REKISTERIN NIMI
Paulina Xenia Wellness:in asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on ostanut Paulina Xenia Wellness:in verkkosivuilta tuotteita tai palveluita, tai ottanut yhteyttä asiakaspalveluun.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Paulina Xenia Wellness:in verkkokaupan sekä toiminimen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Paulina Xenia Wellness:in toiminnan kehittämiseen, tilastointiin sekä kohdennettuun asiakaspalveluun verkkosivuillamme. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Paulina Xenia Wellness:in verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– Tiedot käsitellyistä tilauksista
– Tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Paulina Xenia Wellness voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Paulina Xenia Wellness varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Paulina Xenia Wellness:in toimeksiannosta ja lukuun.
Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole Paulina Xenia Wellness:in verkkokaupan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

OIKEUS TARKASTAA TIEDOT
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö hello (at) paulinaxenia.com sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse.

OIKEUS TIEDON KORJAAMISEEN
Henkilörekisteriin merkityn henkilön on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Paulina Xenia Wellness oikaisee, poistaa ja täydentää virheellisen ja tarpeettoman henkilötideon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

OIKEUS VAATIA TIETOJEN POISTAMISTA TAI VASTUSTAA TIETOJEN KÄSITTELYÄ
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hello (at) paulinaxenia.com

EVÄSTEET
Paulina Xenia Wellness käyttää verkkosivustollaan evästeitä.

MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN
Paulina Xenia Wellness voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyiin tietoihin. Paulina Xenia Wellness suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

SIVUA PÄIVITETTY VIIMEKSI 1.10.2020

Scroll to Top